Theresan viljelyohjeet

Theresa on melko myöhäinen jauhoinen ruokaperuna. Se tekee kookkaita, kauniita ja tasakokoisia mukuloita. Theresan kuori on hiukan karhea.

Vaatimukset maalle: Theresaa suositellaan hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.

Theresan alkukehitys on nopeahko. Lyhyt herätysidätys (lämpöshokki) 3-4 pv ennen istutusta on suositeltavaa.

Istutusmuokkauskerroksen tulee olla 20-25 cm. Istutussyvyys on normaali. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 46.000 kasvia/ha (27 cm).

Lannoitus: N: Theresa tarvitsee typpeä keskinkertaisen määrän (n. 60 kg/ha).

K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Jos perunaa kastellaan, kaliumlannoitus suositellaan jaettavaksi (50:50%). Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.

Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.

Theresa on hieman arka lehti- ja mukularutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.

Sadonkorjuu: Theresan kuori on vahva, mutta se on hieman arka mekaanisille vioituksille. Sadonkorjuu tulee siksi tehdä hellävaroen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Kaliumlannoituksesta on todettu olevan hyötyä käsittelynkestävyyteen.

Theresan optimaalinen tärkkelyspitoisuus on noin 15-17%. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia. Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa

Varastointi ja kauppakunnostus: Theresa säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4 - 4,5 asteessa. Lämpötilaltaan alle +4 asteinen peruna on herkkä mekaanisille vioituksille. Kauppakunnostuksessa tulee huolehtia hellävaraisuudesta.


HUOMIOI ERITYISESTI:

  • huolehdi maan hyvästä vesitaloudesta

  • kaliumlannoitus

  • hellävarainen nosto


Theresa viljelyohjeet
.pdf
Download PDF • 188KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Download PDF • 152KB