top of page

Theresan viljelyohjeet

Theresa on melko myöhäinen jauhoisempi ruokaperuna. Se tekee kookkaita, kauniita ja tasakokoisia mukuloita. Theresan kuori on hiukan karhea.

Vaatimukset maalle: Theresaa suositellaan hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Theresan alkukehitys on nopeahko. Lyhyt herätysidätys (lämpöshokki) 3-4 pv ennen istutusta on suositeltavaa.

Istutusmuokkauskerroksen tulee olla 30 cm. Istutussyvyys on normaali. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 46.000 kasvia/ha (27 cm).

Lannoitus: N: Theresa tarvitsee typpeä keskinkertaisen määrän (n. 60 kg/ha).


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Jos perunaa kastellaan, kaliumlannoitus suositellaan jaettavaksi (50:50%). Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.

Theresa on hieman arka lehti- ja mukularutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.

Sadonkorjuu: Theresan kuori on vahva, mutta se on hieman arka mekaanisille vioituksille. Sadonkorjuu tulee siksi tehdä hellävaroen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Kalium-lannoituksesta on todettu olevan hyötyä käsittelynkestävyyteen.


Theresan optimaalinen tärkkelyspitoisuus on noin 15-17%. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia. Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Theresa säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpö-tilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille. Kauppakunnostuksessa tulee huolehtia hellävaraisuudesta.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • huolehdi maan hyvästä vesitaloudesta

  • kaliumlannoitus

  • hellävarainen nosto


Theresa_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 587KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Kommentit


bottom of page