top of page

Afran viljelyohjeet

Afra on melko myöhäinen jauhoisen keittolaadun omaava ruokaperuna, joka tuottaa runsaan sadon. Sen kuori on vahva. Se soveltuu erittäin hyvin pesu- ja pakkauskäyttöön ja on yleisesti käytössä myös kuorimoissa ja teollisuudessa.


Vaatimukset maalle:


Afra sopii hyvin eri maalaaduille. On kuitenkin tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä. Hikevillä mailla ja tasaisissa kosteusolosuhteissa kuoresta tulee kauniin sileä. Kuoresta saattaa tulla hieman karhea, verkkomainen, mikäli mukulan kasvukehitys ei ole tasaista. Kuivuus tai voimakas kuumuus voivat pysäyttää mukulan kasvun ja kuori alkaa kiinnittymään. Kun olosuhteet muuttuvat kasvulle suotuisiksi mukula kasvattaa kokoaan ja kuoreen tulee verkkomainen pinta.


Istutus:


Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa. Afran kasvurytmi on nopea, kun siemenet ja maa ovat hyvässä kunnossa. Afra tulisi herättää itämislevosta lyhyellä lämpöshokilla. Istutussyvyys on normaali. Afra tuottaa runsaan mukulasadon. Kun tavoitellaan ruoka-perunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa (40-60 mm) suositellaan istutustiheydeksi 39.000 kasvia/ha (32 cm).


Lannoitus:


Hyvän alkukehityksen ja aikaisen mukulanmuodostuksen tueksi Afra tarvitsee ravinteita käyttöönsä varhaisessa vaiheessa. Mikäli keväällä on kuivaa ja ravinteet eivät liukene kunnolla, kannattaa viljelys kastella maltillisesti.


N: Typentarve keskimääräinen, noin 60-70 kg/ha.


P: Suositellaan starttifosforin käyttöä.


K: Suositellaan antamaan lehtilannoitteena kaliumia. Kaliumlannoituksella parannetaan perunan

kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä ja se vähentää jälkimukulointiriskiä. Kalium lisää selvästi mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja ehkäisee jauhoisen perunan mustelmoitumista. Kukinnan alkuun asti suosittelemme Yara Krista-K tai muita tuotteita, joiden mukana tulee myös typpeä.

Kukinnan loppupuolella ja sen jälkeen tulisi typen määrää rajoittaa, tällöin voi käyttää esimerkiksi Final-K lehtilannoitetta.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.


Kasvinsuojelu:


Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Afra kestää kohtuullisen hyvin Metributsiinia (Senkor ym.). Ruiskutettaessa taimettumisen jälkeen suuria annosmääriä tulisi välttää varsinkin epäedullisissa olosuhteissa.


Afra on hieman arka lehtirutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.


Sadonkorjuu:


Sadon tärkkelyksen muodostumista tulee seurata kasvukauden lopulla. Optimaalinen tärkkelyspitoisuus on noin 16-17%. Mikäli tärkkelyspitoisuus nousee korkeammaksi, ovat mukulat helposti liian rikkikiehuvia ja varastointikaudenaikainen mustelmoitumisriski kasvaa. Hellävarainen nosto riittävän lämpimissä olosuhteissa ehkäisee mustelmia.


Afran vankan varsiston murskaus helpottaa nostoa.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus:


Afra säilyy varastossa erittäin hyvin. Talvivarastointi-lämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • kaliumlannoitus

  • rutontorjunta

  • seuraa tärkkelystä

  • hellävarainen nosto


Afra_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 744KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page