Otolia viljelyohjeet

Otolia on melko aikainen, keltamaltoinen ja soikean mukulanmuodon omaava yleisperuna. Se soveltuu hyvin pakkaamokäyttöön. Otolia soveltuu myös luomutuotantoon.

Vaatimukset maalle: Otoliaa suositellaan tavanomaisille ja hyvin perunalle soveltuville maille. Otoliaa on helppo viljellä ja sen ruvenkestävyys on hyvä. On eduksi, että maan vesi- ja ravinnetalous ovat tasaiset, jotta varmistetaan tasainen mukulakokojakauma.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.

Otolian alkukehitys on aluksi hidas, mutta se nopeutuu pian taimettumisen jälkeen. Otolia hyötyy esi-idätyksestä.

Istutusmuokkauskerroksen tulee olla 20-25 cm. Istutussyvyys on normaali. Penkistä ei aluksi kannata tehdä liian isoa, jotta taimettuminen on nopeampaa. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 43.000 kasvia/ha (29 cm).

Lannoitus: N: Otolian typentarve on keskimääräinen.

K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.

Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.

Otolia tekee vankan varsiston, joten säännöllinen ruttoruiskutusohjelma tavanomaisessa tuotannossa on syytä muistaa.

Sadonkorjuu: Otolian tyypillinen tärkkelyspitoisuus on noin 14-15%. Nosto on hyvä tehdä aikaisin, heti kun kuori on kunnolla kiinnittynyt. Otolia on hieman herkkä mekaanisille vioituksille, joten sadonkorjuu tulee tehdä hellävaroen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia. Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa

Varastointi ja kauppakunnostus: Otolia säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4 - 4,5 asteessa. Lämpötilaltaan alle +4 asteinen peruna on herkkä mekaanisille vioituksille (kynnenjäljille).


HUOMIOI ERITYISESTI:

  • esi-idätä

  • älä tee alkuun penkistä liian isoa

  • nosta hellävaroen heti, kun kuori kestää

Otolia viljelyohjeet
.pdf
Download PDF • 223KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Download PDF • 152KB