top of page

Jellyn viljelyohjeet

Jelly on myöhäinen, laadukas, pakkaamo- ja teollisuuskäyttöön soveltuva peruna. Se soveltuu myös luomutuotantoon.

Vaatimukset maalle: Jellyllä on keskinkertaiset vaatimukset maan laadulle ja veden saannille. Jelly tekee runsaan syvälle ulottuvan juuriston ja sen kuivuuden kesto on hyvä.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Jellyn alkukehitys on nopeahko. Lyhyt herätysidätys (lämpöshokki) ennen istutusta on suositeltavaa.


Istutusmuokkauskerroksen tulee olla min. 30 cm. Istutussyvyys on normaali. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 46.000 kasvia/ha (27 cm).

Lannoitus: Jelly kasvattaa vankan varsiston ja myöhäisenä lajikkeena lehtilannoitus voi olla tarpeen kasvuston pitämiseksi elinvoimaisena riittävän pitkään.


N: Jelly tarvitsee typpeä 25 % keskimääräistä vähemmän (n. 30-50 kg/ha). Siementuotannossa typpeä annetaan vieläkin vähemmän, max. 20 kg/ha. Se hyötyy jaetusta typpilannoituksesta (50:50%) erityisesti, jos perunaa kastellaan tai kasvukausi on sateinen.


K: Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Huolehdi maan riittävästä kalsiumista. Se parantaa perunan kestävyyttä tyvimätää ja muita bakteeritauteja vastaan. Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa. Onnistunut seitintorjunta vähentää myös tyvimätäriskiä.


Jelly on hieman herkkä Metributsiinille (Senkor ym.) taimettumisen jälkeen. Se on myös arka klomatsoni tehoaineelle (Centium 36 CS).


Jelly on hieman arka lehtirutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.

Sadonkorjuu: Tyypillinen tärkkelyspitoisuus on noin 14-16%. Kuoren tulee antaa kiinnittyä kunnolla ennen nostoa. Nostossa tulee panostaa hellävaraisuuteen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti bakteeri- ja sienitautien (esim. tyvimätä ja fusarium) riskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Jelly säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • huolellinen seitin torjunta ja Ca+ vähentää tyvimätäriskiä

  • vähennä typpeä 25%

  • muista riittävä kalium


Jelly_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 573KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page