top of page

Bellarosan viljelyohjeet

Bellarosa on viljelyvarma, aikainen ja satoisa punakuorinen uuniperuna. Se tekee tasakokoisia suuria mukuloita.

Vaatimukset maalle: Keskinkertaiset vaatimukset maanlaadulle. Kestää kuivuutta hyvin, mutta hyvin kuivissa olosuhteissa kuori saattaa jäädä vaaleamman punaiseksi.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Bellarosan alkukehitys on nopea. Siemen saa olla itänyttä. Bellarosalle ei ole eduksi, jos siemen muodostaa vain pääidun. Jos pääidun vallitsevuus saadaan murrettua, se lisää mukulalukua.


Muokkauskerroksen tulisi olla n. 30 cm ja istutussyvyys on normaali. Bellarosa on harvamukulainen lajike. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 46.000 kasvia/ha (27 cm).

Lannoitus: N: Bellarosa tarvitsee typpeä 20 % keskimääräistä vähemmän (n. 40-50 kg/h a). Maltillinen typpilannoitus alentaa myös tyvimätäriskiä. Bellarosa hyötyy jaetusta typpilannoituksesta erityisesti, jos perunaa kastellaan tai kasvukausi on sateinen. Toinen lannoitus tulee tehdä mukulanmuodostusvaiheessa. Kastelemattomallakin viljelyksellä kannattaa antaa 1-2 kertaa NPK-lehtilannosta vasta mukulan muodostuksen jälkeen.


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi ja se suositellaan jaettavaksi, erityisesti jos perunaa kastellaan tai kasvukausi on sateinen. Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista . Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Huolehdi maan riittävästä kalsiumista. Se parantaa perunan kestävyyttä tyvimätää ja muita bakteeritauteja vastaan. Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Bellarosa taimettuu nopeasti. Huomioi tämä rikkakasvitorjunnan suunnittelussa. Bellarosa on hieman herkkä Metributsiinille (Senkor ym.) sekä ennen taimettumista että sen jälkeen. Jos sitä on välttämätön käyttää, se on jaettava kahteen käsittelykertaan 0,25 l/ha 4-5 päivän välein.


Bellarosa on hieman arka lehti- ja mukularutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.

Sadonkorjuu: Tyypillinen tärkkelyspitoisuus on noin 12-14%. Kuoren tulee antaa kiinnittyä kunnolla ennen nostoa. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sieni- ja bakteeritautien (esim. fusarium ja tyvimätä) riskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa

Varastointi ja kauppakunnostus: Bellarosa säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • siemen saa olla itänyttä

  • vähennä typen määrää

  • Senkor -herkkyys

  • nosta ehytkuorisena


Bellarosa_viljelyohje
.pdf
Download PDF • 401KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Download PDF • 152KB

Comentarios


bottom of page