top of page

Karelian viljelyohjeet

Karelia on melko aikainen erinomainen yleisperuna. Se soveltuu erityisen hyvin pakkaamokäyttöön tasaisen mukulakokojakaumansa ansiosta.


Karelian ankeroisenkestävyys on hyvä. (PCN Ro 1(9), Ro 4(9), Pa 2(8), Pa 3(8).

Vaatimukset maalle: Kareliaa suositellaan tavanomaisille ja hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Karelian alkukehitys on nopeahko. Lyhyt herätysidätys (lämpöshokki) ennen istutusta on suositeltavaa.


Istutusmuokkauskerroksen tulee olla 30 cm. Istutus-syvyys on normaali. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 43.000 kasvia/ha (29 cm).

Lannoitus: N: Karelia tarvitsee typpeä hieman keskimääräistä vähemmän (n. 50-60 kg/ha). Typpilannoituksen voi jakaa (75:25%).


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Jos perunaa kastellaan, kaliumlannoitus suositellaan jaettavaksi (50:50%). Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Karelia on hieman herkkä rimsulfuronia (Titus ym.) sisältäville aineille (kasvuhalkeamat). Jos sitä on välttämätön käyttää, se tulee käyttää ennen taimettumista.


Säännöllinen ruttoruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.

Sadonkorjuu: Karelian kuori on vahva, mutta se on hieman arka mekaanisille vioituksille. Sadonkorjuu tulee siksi tehdä hellävaroen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Karelian optimaalinen tärkkelyspitoisuus on noin 14-16%. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia.

Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Karelia säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille.


Kauppakunnostuksessa tulee huolehtia hellävaraisuudesta. Jos mahdollista, erän esilämmityksestä ennen lajittelua on hyötyä.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • hyvä ankeroisenkestävyys

  • vähennä hieman typpeä

  • herkkä Titukselle (rimsulfuroni)

  • nosta ja kauppakunnosta hellävaroen


Karelia_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 576KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Commenti


bottom of page