top of page

Bernina viljelyohjeet

Bernina on melko aikainen laadukas, kiinteä peruna. Se tekee tasakokoisen suurimukulaisen sadon.

Vaatimukset maalle: Berninaa suositellaan tavanomaisille ja hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä. Ei suositella viljeltäväksi kuorirokonherkillä mailla. Mailla, joissa on voimakas maltokaarivirussaastunta voi esiintyä oireita.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Berninan alkukehitys on nopeahko. Voi idättää, hyötyy fysiologisesti vanhemmasta siemenestä.


Istutusmuokkauskerroksen tulee olla n. 30 cm. Istutus-syvyys on 2 cm tavanomaista syvempään.

Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 43.000 kasvia/ha (29 cm).

Lannoitus: N: Bernina tarvitsee typpeä 25 % keskimääräistä vähemmän (n. 30-50 kg/ha). Bernina hyötyy jaetusta typpilannoituksesta (75:25%) erityisesti, jos perunaa kastellaan tai kasvukausi on sateinen.


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Jos perunaa kastellaan, kaliumlannoitus suositellaan jaettavaksi (50:50%). Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Bernina on hieman herkkä Metributsiinille (Senkor ym.) taimettumisen jälkeen. Jos sitä on välttämätön käyttää, se on jaettava kahteen käsittelykertaan 0,25 l/ha 4-5 päivän välein.


Bernina on hieman arka lehti- ja mukularutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan. Lopussa tulee käyttää erityisesti mukularutolta suojaavia valmisteita.

Sadonkorjuu: Seuraa Berninan mukulakoon kehitystä kasvukauden lopulla, se kasvaa kokoa nopeasti.


Tyypillinen tärkkelyspitoisuus on noin 12-14%. Kuoren tulee antaa kiinnittyä kunnolla ennen nostoa. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Bernina säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpö-tilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • istuta 2 cm syvemmälle

  • vähennä typpeä

  • muista kaliumlannoitus

  • torju rutto


Bernina_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 658KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page