top of page

Belanan viljelyohjeet

Belana on melko myöhäinen kiinteän keittolaadun omaava laaturuokaperuna, joka tuottaa runsaan sadon. Sen kuori on kauniin sileä ja maku erinomainen. Belana soveltuu erittäin hyvin pesu- ja pakkauskäyttöön. Lajike on yleisesti käytössä myös kuorimoissa ja teollisuudessa.

Vaatimukset maalle: Belanaa suositellaan hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesitalous on hyvä.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Belanan kasvurytmi on alussa hidas. Sillä on erittäin hyvä itämislepo ja se tulisi herättää itämislevosta lyhyellä lämpöshokilla (3-4 pv). On erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Belanan idut eivät katkeile, joten on parempi, että siemeniin ei anneta muodostua ituja. Peittauksen suhteen tulee noudattaa myös erityistä varovaisuutta. Ainetta ei tulisi päästä katkenneisiin ituihin. Lisäksi tulee välttää mukulan liiallista altistumista peittausaineelle.


Muokkauskerroksen tulisi olla n. 30 cm ja istutussyvyys on normaali. Belana tuottaa runsaan mukulasadon. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 40.000 kasvia/ha (31 cm).

Lannoitus: N: Belana tarvitsee typen ammonium-muodossa ja tarve on hieman keskimääräistä suurempi (n. 70 kg/ha). Typpilannoitus on suositeltavaa jakaa niin, että 75% annetaan istutuksen yhteydessä ja loput 25% kun nähdään, kuinka runsas mukulasato on tulossa.


K: Kaliumlannoituksella parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä ja se vähentää jälkimukulointiriskiä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Mg, Mn: Belana reagoi helposti magnesiumin tai mangaanin puutokseen. Mikäli maan viljavuusluokka on heikko, huolehdi riittävästä lannoituksesta.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Belana on herkkä peittauksessa käytettäville kemikaaleille. Peittausta suositellaan silloin, kun kyseessä on erä, jossa on seittiriski.

Belana on hieman arka lehtirutolle. Säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.


Pidä huolta, että kasvusto on suojattu myös lehtipoltteelta.

Sadonkorjuu: Tyypillinen tärkkelyspitoisuus on noin 13-15%. Ohutkuorisena lajikkeena Belanan hellävarainen nosto on tärkeää. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa

Varastointi ja kauppakunnostus: Belana on yksi parhaiten varastossa säilyviä lajikkeita. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä me-kaanisille vioituksille.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • herätä, älä idätä!

  • istuta lämpimään maahan

  • varovaisuutta peittaukseen

  • suojaa lehtipoltteelta


Belanan_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 774KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page