top of page

Marabel viljelyohjeet

Marabel on melko aikainen laadukas ruokaperuna, joka tuottaa runsaan sadon. Se soveltuu erittäin hyvin pesu- ja pakkauskäyttöön. Lajike on yleisesti käytössä myös kuorimoissa ja teollisuudessa.

Vaatimukset maalle: Marabel soveltuu hyvin eri kasvuolosuhteisiin. Se tulisi kuitenkin viljellä pelloilla, joissa on hyvät viljelyolosuhteet ja tasaiset ravinne- ja kosteusolosuhteet. Herkkä kuorirokolle. Marabel hyötyy hyvästä viljelykierrosta.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Marabelin kasvurytmi on nopea, kun siemenet ja maa ovat hyvässä kunnossa. Herätysidätetyt, siemenperunat voi istuttaa aikaisin. Mikäli siemenperunoita ei ole idätetty, tulisi maan lämpötilan olla yli 8°C. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa (40-60 mm) suositellaan istutustiheydeksi 47.000 kasvia/ha (27 cm). Jos pyritään tuottamaan suurempia mukuloita, on istutustiheys 28-31 cm. Kuorimokäytössä on suositeltavaa käyttää tiheämpää istutustiheyttä, sillä Marabeliin syntyy napakuoppa, kun mukulakoko ylittää 55 mm.

Lannoitus: Hyvän alkukehityksen ja aikaisen mukulanmuodostuksen tueksi Marabel tarvitsee ravinteita käyttöönsä varhaisessa vaiheessa. Mikäli keväällä on kuivaa ja ravinteet eivät liukene kunnolla, kannattaa viljelys kastella maltillisesti.


N: Marabel käyttää maasta vapautuvan typen tehokkaasti. Typpilannoitusta tulisi vähentää noin 15-20 % tilan keskimääräisestä käyttömäärästä (arviolta n. 40-50 kg/ha). Lehtilannoitteina lisätyppeä voidaan antaa ennen mukulan muodostusvaiheen päättymistä. Lisätyppi voi vaikuttaa positiivisesti mukulalukumäärään.


K: Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Huolehdi maan riittävästä kalsiumista. Se parantaa perunan kestävyyttä bakteeritauteja vastaan. Kalsium-lannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.

Marabel on hieman herkkä Metributsiinille (Senkor ym.) taimettumisen jälkeen. Jos sitä on välttämätön käyttää, se on jaettava kahteen käsittelykertaan 0,25 l/ha 4-5 päivän välein.

Sadonkorjuu: Varsistoa ei tule hävittää liian aikaisin, jotta kuiva-ainepitoisuus ehtii nousta riittävän korkeaksi. Tyypillinen tärkkelyspitoisuus on 13-14%. Vahvassa kasvussa olevaa vihreää kasvustoa ei tulisi hävittää. Kun kasvusto on selvästi vaalentunut, on mukuloiden kuiva-aine noussut riittävän korkeaksi talvivarastointiin.


Sadonkorjuu tulee tehdä hellävaroen. Marabelin mukulat irtoavat varsista erittäin helposti. Tarkista nostosyvyys. Marabelin mukulat ovat hieman keskimääräistä syvemmällä. Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Marabel säilyy varastossa erittäin hyvin. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä mekaanisille vioituksille (kynnenjäljille). Erän esilämmityksestä ennen lajittelua on hyötyä.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • vähennä typpeä 15-20%

  • torju seitti

  • odota tuleentumista

  • nosta ja lajittele hellävaroen


Marabel_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 587KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page