top of page

Corinnan viljelyohjeet

Corinna aikainen monikäyttöinen ruokaperuna. Sillä on hyvä satopotentiaali ja se soveltuu aikaiseksi pesuperunaksi ja kuorintaan.

Vaatimukset maalle: Soveltuu tavanomaisille ja hyville perunantuotantomaille. Corinnalle suositellaan tasaisia kosteus- ja ravinneolosuhteita.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Corinnan alkukehitys on nopea. Aikaisiin istutuksiin on suositeltavaa hyvä idätys ennen istutusta. Tavanomaiseen istutukseen lämpökäsittely 1-2 vrk ennen istutusta, niin että koko massa lämpiää. Itujen katkeamista tulee välttää.


Istutusmuokkauskerroksen tulee olla n. 30 cm. Istutus-syvyys on normaali. Kun tavoitellaan ruokaperunatuotannossa pakkaamokäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan istutustiheydeksi 41 000 kasvia/ha (n. 30 cm).

Lannoitus: N: Corinna tarvitsee typpeä keskinkertaisen määrän.


P: Hyötyy vesiliukoisesta starttifosforista.


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi. Jos perunaa kastellaan, kaliumlannoitus suositellaan jaettavaksi (50:50%). Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Hiukan arka lehtirutolle, joten säännöllinen ruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää ruttosuoja yllä koko kasvukauden ajan.


Corinna hiukan arka metributsiinille taimettumisen jälkeen, suuria annosmääriä tulisi välttää.

Sadonkorjuu: Sadonkorjuu tulee tehdä hellävaroen. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti sienitautien (esim. fusarium) riskiä.


Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haavanparannuksesta tulee huolehtia. Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa

Varastointi ja kauppakunnostus: Corinna säilyy hyvin varastossa kevättalveen saakka. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi +4-4,5°C. Lämpötilaltaan alle +4°C peruna on herkkä me-kaanisille vioituksille. Kauppakunnostuksessa tulee huolehtia hellävaraisuudesta.


 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • huolehdi hyvistä kosteus ja ravinneolosuhteista

  • vältä itujen katkeamista

  • torju rutto


Corinna_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 406KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Comments


bottom of page