top of page

Donata viljelyohjeet

Donata on melko myöhäinen ranskanperunalajike. Sen prosessilaatu on erinomainen ja se soveltuu hyvin myös talvivarastointiin. Donata soveltuu myös sopivan jauhoiseksi ruokaperunaksi.

Vaatimukset maalle: Donata soveltuu tavanomaisille ja hyvin perunalle soveltuville maille. On tärkeä huolehtia, että maan vesi- ja ravinnetalous ovat tasaiset.

Istutus: Ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä heti saapumisen jälkeen ja siemenet tulee säilyttää ilmavissa kuivissa olosuhteissa.


Donatan alkukehitys on nopea. Älä peittaa siementä juuri kun se on alkanut itämään tai altista katkenneita ituja peittausaineelle.


Istutusmuokkauskerroksen tulee olla n. 30 cm. Kun tavoitellaan ranskanperunateollisuuskäyttöön soveltuvaa perunaa, suositellaan 2 cm normaalia syvempää istutusta ja tiheydeksi 38.000 kasvia/ha (33 cm). Ruokaperunatuotannossa istutussyvyys normaali ja taimiväli tiheämpi (n. 27 cm).

Lannoitus: N: Donata tarvitsee typpeä keskinkertaisen määrän. Annosperunatuotannossa lannoitus olisi edullista jakaa (70:30%). Toinen lannoitus tehdään heti mukulanmuodostusvaiheessa.


K: Kaliumia tulisi antaa riittävästi ja se suositellaan jaettavaksi (50:50%), erityisesti jos perunaa kastellaan tai kasvukausi on sateinen. Riittävällä kaliumin saannilla parannetaan perunan kuivuuden- ja kuumuudenkestävyyttä. Kalium lisää mukuloiden käsittelynkestävyyttä ja vähentää tummumista. Lisäksi se auttaa kuoren kehittymisessä ja näin ollen vähentää tautiriskiä ja parantaa varastosäilyvyyttä.


Ca: Kalsiumlannoitus vaikuttaa mukulan solurakenteen vahvuuteen ja tärkkelyspitoisuuteen positiivisesti. Kun perunalle annetaan kalsiumia, on myös huolehdittava magnesiumin ja kaliumin saannista, jotta ravinteiden tasapaino säilyy maassa ja kasvissa.

Kasvinsuojelu: Hyvän sadon ja tuotteen laadun varmistamiseksi siemenen peittaaminen perunaseittiä vastaan on suositeltavaa.


Säännöllinen ruttoruiskutusohjelma tulee aloittaa riittävän aikaisin ja pitää suoja yllä koko kasvukauden ajan. Loppukaudesta tulisi käyttää mukularutolta suojaavia valmisteita.

Pidä huolta, että kasvusto on suojattu myös lehtipoltteelta.

Sadonkorjuu: Donata on hieman arka mekaaniselle vioitukselle. Noston hellävaraisuuteen tulee siksi kiinnittää huomiota. Vauriot ja kolhut perunan kuoressa lisäävät yleisesti tautiriskiä. Nosto-olosuhteiden tulisi olla kuivat ja haa-vanparannuksesta tulee huolehtia.


Hyvä alkukuivaus ja oikeanlainen ilmastointi varmistavat laadukkaan sadon säilymisen varastossa.

Varastointi ja kauppakunnostus: Donata säilyy hyvin varastossa. Talvivarastointilämpötilaa suositellaan pidettäväksi ranskanperunatuotannossa +6°C, muuten normaali +4-4,5°C.

 

HUOMIOI ERITYISESTI:

  • varovaisuutta peittaukseen

  • ruton ja lehtipoltteen torjunta

  • hellävarainen nosto


Donata_viljelyohje
.pdf
Lataa PDF • 576KB
EUROPLANT_istutustiheys_olosuhde
.pdf
Lataa PDF • 152KB

Commentaires


bottom of page