top of page

Harmillinen harmaahilse

Harmaahilse on puhuttanut tällä varastointikaudella taas hieman normaalia enemmän. Mennyt kasvukausi tarjosi harmaahilseen aiheuttajasienelle otolliset olosuhteet tartuttaa uusia mukuloita. Kuivahkossa ja ilmavassa maassa sieni pääsee muodostamaan tehokkaasti itiöitä ja tämän jälkeen sateen tai sadetuksen aiheuttama vesivirtaus vie itiöt tytärmukuloihin.


Jos nostettavassa sadossa, varastossa, tuotantotiloissa, tai -välineissä on harmaahilseen itiöitä, ne pääsevät leviämään varaston tuuletusilman avulla tehokkaasti koko tilaan ja kaikkiin perunaeriin. Jos sienellä on tarpeeksi kosteutta, se pääsee muodostamaan leviämisen jälkeen taas uusia itiöitä. Tällöin oireet pahenevat ja koko varaston tartuntamäärä kasvaa edelleen.


Varastokaudella harmaahilseen tärkein torjuntakeino on tietysti itiöiden muodostumisen ja leviämisen estäminen. Riskierät kannattaa pitää erillään. Lisäksi lämpötilavaihteluja varastossa pitää pystyä välttämään. Harmaahilseelle riittää, kun jossain varaston osassa lämpötila vaihtelee niin paljon, että perunan pinnalle tiivistyy vettä. Veden tiivistyminen sallii harmaahilseen infektoimassa perunassa uusien itiöiden kasvamisen ja oireiden pahenemisen. Mennyt varastointikausi oli erityisen haastava olosuhteiden kannalta. Ulkolämpötilat vaihtelivat voimakkaastikin, joka vaikeutti varaston olosuhteiden tasaisena pysymistä.


Lajikkeiden harmaahilseenkestävyydessä on eroja. Markkinoilla on myös hyvin arkoja lajikkeita ja ne kannattaa käyttää pois käyttökauden alkupuolella ja säästää kestävämmät lajikkeet käyttökauden loppupuolelle. Finpomin lajikkeista kestävimpiä harmaahilsettä vastaan ovat mm. MARABEL, JELLY, THERESA ja AFRA.


Siemenperunaa ei pitäisi varastoida tai käsitellä samoissa tiloissa harmaahilseisten perunoiden kanssa. Siemenperunan peittaus ennen istutusta luonnollisesti on tärkeää harmaahilseen torjumiseksi. Jos siemenperunaksi tarkoitetussa erässä harmaahilse on kuitenkin päässyt niin pahaksi, että perunat ovat sen johdosta jo nahistuneet, kannattaa sen käyttöä välttää. Pahasti harmaahilseen nahistuttaman perunan elinvoima kärsii ja itäminen saattaa hankaloitua.


KEINOJA HARMAAHILSEEN HALLINTAAN:

> Käytä harmaahilseen hyvin kestäviä lajikkeita

> Puhdas siemenperuna

> Älä käsittele siemenperunaa samoissa tiloissa harmaahilseisten perunoiden kanssa

> Tehokas kuivatus noston jälkeen

> Tasaiset ja kuivat varasto-olosuhteet

> Siemenperunan peittaus tarvittaessa

Comentarios


bottom of page